Clathria

View Lineage →

Details about Clathria

Synonyms

 • Aaata
 • Allocia
 • Antherochalina
 • Aulenella
 • Axociella
 • Axosuberites
 • Clatharia
 • Colloclathria
 • Cornulotrocha
 • Damoseni
 • Dendrocia
 • Dictyociona
 • Echinonema
 • Fisherispongia
 • Hymantho
 • Isociella
 • Labacea
 • Leptoclathria
 • Ligrota
 • Litaspongia
 • Marleyia
 • Microciana
 • Microciona
 • Microcionia
 • Microclona
 • Microviona
 • Ophistospongia
 • Oplitaspongia
 • Paradoryx
 • Paratenaciella
 • Paresperia
 • Pitalia
 • Psammotoxa
 • Pseudanchinoe
 • Ramoses
 • Raphidophlus
 • Rhaphidophlus
 • Rhaphidoplus
 • Rhapidophlus
 • Sophax
 • Stylotellopsis
 • Tenacia
 • Thalassodendron
 • Thalyseurypon
 • Thalysias
 • Wetmoreus
 • Wilsonella

Subgroups

External Sources

GBIF
OTOL

Silhouette Images

2 silhouette images in all.

Licenses

ClathriaClathria macropora