Atriplex

View Lineage →

Details about Atriplex

Synonyms

 • Armola
 • Blackiella
 • Cremnophyton
 • Endolepis
 • Extriplex
 • Halimus
 • Haloxanthium
 • Morrisiella
 • Neopreissia
 • oraches
 • Pachypharynx
 • Rumicastrum
 • saltbushes
 • Senniella
 • Theleophyton

Subgroup

External Sources

GBIF
OTOL
PaleobioDB

Silhouette Images

1 silhouette image in all.

Licenses

Atriplex hastata