Eleutherodactylus nitidus

View Lineage →

Details about Eleutherodactylus nitidus (Peters 1870)

Silhouette Images

1 silhouette image in all.

Licenses

Eleutherodactylus nitidus