Sparassodonta

View Lineage →

Details about Sparassodonta Ameghino 1894

Silhouette Images

12 silhouette images in all.

Licenses

Cladosictis patagonicaCladosictis patagonicaArctodictis sinclairiBorhyaena tuberataLycopsis longirostrusProthylacynus patagonicusCallistoe vinceiProborhyaena giganteaCallistoe vinceiArminiheringia aucetaThylacosmilus atroxThylacosmilus atrox