Dioscorea

View Lineage →

Details about Dioscorea

Synonyms

 • Borderea
 • Botryosicyos
 • Elephantodon
 • Epipetrum
 • Hamatris
 • Helmia
 • Higinbothamia
 • Hyperocarpa
 • Nanarepenta
 • Oncorhiza
 • Oncus
 • Polynome
 • Rajania
 • Rhizemys
 • Ricophora
 • Schizocapsa
 • Sismondaea
 • Strophis
 • Tacca
 • Tamnus
 • Tamus
 • Testudinaria
 • Ubium

Subgroups

External Sources

GBIF
OTOL
PaleobioDB

Silhouette Images

2 silhouette images in all.

Licenses

Dioscorea villosaDioscorea pyrenaica