Hydrophis

View Lineage →

Details about Hydrophis

Synonyms

 • Asturia
 • Aturia
 • Chitulia
 • Crottyhydrophis
 • Diseira
 • Disteira
 • Disteria
 • Distira
 • Dolichodira
 • Hydophis
 • Hydrophus
 • Hydrophys
 • Kerilia
 • Labemis
 • Lapemis
 • Lapemys
 • Leioselasma
 • Liopala
 • Liopola
 • Lioselasma
 • Mediohydrophis
 • Microcephalophis
 • Microcephalus
 • Micromastophis
 • Polyodontognathus
 • Polypholophis
 • Porrecticollis
 • Praescutata

Subgroups

External Sources

GBIF
OTOL
PaleobioDB

Silhouette Images

6 silhouette images in all.

Licenses

Hydrophis curtusHydrophis curtusHydrophis curtusHydrophis elegansHydrophis peroniiHydrophis curtus